Internationaal Verhaalsonderzoek

Een verhaalsonderzoek, ook wel een onderzoek naar waardebestanddelen, zal u een uitgebreide voorstelling geven van alle waardebestanddelen welke toebehoren aan een rechtspersoon of individu. Veritas Intelligence is gespecialiseerd in het leveren van een uitgebreid verhaalsonderzoek aan onder andere bedrijven, advocatenkantoren, financiële instellingen en gerechtsdeurwaarders.

Wanneer een debiteur beweert dat hij of zij de betreffende financiële verplichtingen niet kan voldoen, kan het resultaat van een verhaalsonderzoek bevestigen dan wel ontkennen of dit werkelijk het geval is. Wanneer u overweegt een vordering ter incasso aan te bieden, dan kan een verhaalsonderzoek rapporteren hoeveel opeisbare waardebestanddelen een individu of rechtspersoon bezit en tevens waar u staat in relatie tot andere schuldeisers.

We leveren een gedetailleerd financieel rapport aangaande de rechtspersoon of het individu, zodat u in staat bent een weloverwogen beslissing te nemen aangaande de vervolgstappen.

Verhaalsonderzoek netwerk

We hebben een omvangrijk netwerk van samenwerkende organisaties in meer dan 150 landen, welke ons de mogelijkheid geeft om wereldwijde verhaalsonderzoeken uit te voeren. Op deze wijze zijn we in staat om alle waardebestanddelen, bankrekeningen en zelfs verborgen waardebestanddelen te identificeren. Wanneer u een discreet en grondig onderzoek behoeft, maak dan gebruik van de experts van Veritas Intelligence.

Our information is the key to your success.

Contact Veritas Intelligence

Contact
Nederlands